Gemeente Son en Breugel gaat de Petrus' Bandenkerk kopen

De gemeente Son en Breugel gaat de Petrus’ Bandenkerk in Son kopen, tenminste dat is wat het college van burgemeester en wethouders voorstelt aan de gemeenteraad. De raad neemt komende donderdag een besluit over het voorstel. Met de aankoop van de kerk is een bedrag van 1,1 miljoen euro gemoeid en is de sloop van de kerk in elk geval voorlopig weer van de baan.
                  
Jan Burgers
09-05-2018, 18:55
En weer wordt een eventuele sloop van de Petrus’ Bandenkerk in Son uitgesteld. Het gebouw uit begin jaren zestig van de vorige eeuw zou gesloopt worden om plaats te maken voor woningbouw, het doortrekken van de Kerkstraat en een nieuw te bouwen multifunctioneel dorpshuis (MFA). Een krappe meerderheid van de gemeenteraad zette haar schouders onder deze plannen. De kerk en de ondergrond werden in juli 2017 door de parochie verkocht aan de gemeente op voorwaarde dat de parochie de kerk zou slopen. Daarna zou het nieuwe dorpshuis gebouwd kunnen worden en volgens planning moest het gebouw volgend jaar worden opgeleverd. Vanaf medio vorig jaar nam echter het verzet tegen een MFA toe, zeker nadat architectenbureau RAU met een ontwerp kwam dat naar de mening van heel veel inwoners geen enkele aansluiting had bij het dorpse karakter van het centrum van Son. In een enquête sprak 70% van de inwoners zich uit tegen deze MFA. De aanwezigheid van vleermuizen verhinderde daarenboven de sloop die in december vorig jaar gepland stond. Bij de gemeenteraadsverkiezingen, afgelopen maart, was pleitbezorger van een MFA Dorpsbelang de grote verliezer (van 5 naar 2 zetels) terwijl DorpsVISIE (mordicus tegen) steeg van 5 naar 6 zetels. Samen met het CDA - eveneens verklaard tegenstander van de sloop van de kerk - verkregen beide partijen de meerderheid in de gemeenteraad en nog op 29 maart dit jaar - krap een week na de verkiezingen - nam de gemeenteraad met meerderheid van stemmen een motie aan waarin gepleit wordt vóór behoud van de kerk. En die beslissing luidt een nieuw hoofdstuk in van het dossier ‘Dorpshuis in Son’, een dossier dat al sinds eind jaren zeventig de gemoederen in het dorp bezig houdt. De parochie en het bisdom werden vorige maand door wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen geïnformeerd over het nieuwe standpunt van de gemeenteraad. De parochie liet daarop weten dat er naar haar opvatting twee smaken waren: of de gemeente zou de kerk in de huidige staat met ondergrond kopen (en wat de gemeente met de kerk doet moet ze zelf weten), óf de eerder gemaakte afspraken zouden volledig worden nagekomen en wordt de kerk gesloopt en de grond aan de gemeente verkocht. De gemeenteraad, zo blijkt uit de besloten commissievergadering Grondgebiedzaken van vorige week maandag, kiest dan vóór de aankoop van kerk en ondergrond. Als de kerk in haar bezit is, kan de gemeente altijd nog kijken naar de functie die het gebouw krijgt. Het kerkgebouw zou een geheel eigen functie kunnen krijgen, zou onderdeel kunnen worden van de plannen voor een dorpshuis/MFA of zou een heel andere bestemming kunnen krijgen (appartementen). Daarover is nog niets bekend. Ook is er een andere gegadigde die eerder heeft laten weten aan de gemeente 1,5 miljoen te willen betalen voor de kerk. Burgemeester Hans Gaillard zei afgelopen week woensdag dat een dergelijk bod hem niet bekend is. “En als er al een bod gedaan is, dan zat die meneer aan het verkeerde adres want de kerk is niet van ons.” Omdat nu voor het centrum van Son een geheel nieuw plan moet worden uitgewerkt dat zich uitstrekt van het Vestzaktheater, de Kerkstraat, het Kerkplein, de kerk en het parkeerterrein op de plek van de oude pastorie, zal het minstens vier jaar duren vooraleer er daadwerkelijk gebouwd kan worden op en rond het Kerkplein. Als er dan al gebouwd kan worden. Voor de beoogde gebruikers van het dorpashuis/MFA moet de gang van zaken redelijk frustrerend zijn. De bibliotheek is nu, in afwachting van haar verhuizing naar de MFA, tijdelijk gehuisvest in het Vestzaktheater. Het Vestzaktheater zou gesloopt gaan worden maar blijft voorlopig staan, het CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname), de LEV-groep en ZuidZorg zouden volgend jaar van Europalaan 2 verhuizen naar de MFA, maar ook die plannen moeten worden gewijzigd. En dan is er nog een domper: het bisdom heeft inmiddels laten weten dat als het kerkgebouw overeind blijft er geen nieuw kerkje komt achter de kerktoren. Als de kerk ruimte behoeft, dan huurt ze wel ruimte in het toekomstige dorpshuis.

Advertentie


Reacties


Advertentie