We laten onze kinderen niet gebruiken om Breugel bruisend te maken

Breugel Bruist. Het vlekkenplan dat al een poosje op tafel ligt, daarvan blijkt nu pas echt door te dringen wat dat daadwerkelijk voor De Krommen Hoek gaat betekenen. In het Breugel Bruist plan komt een school voor circa 300 tot 350 leerlingen. Voor de leerlingen van De Regenboog én voor de leerlingen van De Krommen Hoek. En daar zijn veel ouders van De Krommen Hoek absoluut niet blij mee. Op een emotionele informatieavond vorige week bleek dat veel ouders het niet zien zitten om de prachtige locatie van De Krommen Hoek op te geven. Inmiddels worden allerlei acties voorbereid onder de naam ‘Bruisen zonder verhuizen’.
                  
Ineke van Uden
19-11-2017, 09:35
Monique Schoemaker en Suzanne Krijtenburg spreken namens veel ouders van De Krommenhoek: “Het gaat ons niet om het Breugel Bruist Plan. Sterker nog, we zijn blij dat er geïnvesteerd wordt in Breugel. We willen ook wel samen met De Regenboog in één gebouw. Ook daar ligt de pijn niet. Maar we willen de locatie van De Krommen Hoek niet opgeven. Ooit kreeg De Krommen Hoek het predicaat ‘Mooist gelegen basisschool in Brabant’. Waarom kozen en kiezen ouders voor De Krommen Hoek? Naast dat de schoolvisie hen aanspreekt, zeker ook om de ligging midden in de natuur.” De ouders van De Krommen hoek hebben inmiddels een brief opgesteld die naar alle raadsleden is verzonden, inclusief naar het college van burgemeester en wethouders. Suzanne: “We hebben het idee dat onze kinderen gebruikt worden om Breugel bruisend te maken. Maar daar willen we onze kinderen niet voor laten gebruiken. Moet je je voorstellen. Een school naast de winkel, wat geeft dat een prikkels als je constant het winkelend publiek ziet en de vrachtwagens die komen laden en lossen. De kinderen moeten op openbare velden / pleinen spelen. Ik hou mijn hart nu alvast dat mijn kind de straat op loopt. Ik koos voor De Krommen Hoek omdat mijn kind hier heerlijk rond de school kan spelen. Midden in de natuur. Ik heb niet gekozen voor een school in een bruisend centrum van Breugel.” Monique: “De Krommen Hoek verbindt Son en Breugel. Dat zien we ook terug in de populatie van de leerlingen. Kinderen van de Breeakker fietsen veilig - via het hertenkamp - naar school. Kinderen die in Son wonen en bij ons op school zitten, gaan hier ook sporten. Dat verbindt de beide dorpen met elkaar. Men wil Breugel aantrekkelijker maken voor jonge gezinnen. Maar jonge gezinnen komen juist in Breugel wonen omdat ze het kleinschalige koesteren. En dan ga je er een grote school neerzetten. Die staat er al. Laat de mensen vooral kunnen laten kiezen. Een grote, wat meer stedelijke school, basisschool De Stokland, of ze kiezen een kleinschalige school.” Ouders hebben het idee dat hun kind wordt ingezet om Breugel Bruisend te maken. Maar dat het doel om Breugel bruisend te maken voorop staat, boven het belang van het kind, schiet verkeerd. In de brief staat: ‘Mogen kinderen gebruikt worden als middel om het centrum van Breugel bruisend te maken? Dat vinden wij pertinent een verkeerd uitgangspunt’. De Krommen Hoek valt sinds twee jaar onder bestuur van PlatOO. Het irriteert veel ouders dat ze niet gehoord zijn door PlatOO. PlatOO is voor verplaatsing van De Krommen Hoek. Meester Ruurd: “Ons team vindt het natuurlijk ook jammer dat je deze natuurlijke omgeving kwijt raakt. Maar een nieuwe school biedt ook weer veel nieuwe kansen en mogelijkheden. Met mijn lessen blijf ik ook in een nieuwe school gewoon naar buiten gaan. Het is een paar honderd meter verder lopen, maar ook vanaf die locatie zit je dan snel weer in de bossen en bij de Dommel. Als je realistisch kijkt en je ziet het leerlingenaantal teruglopen, dan denk ik dat het vanuit de gemeente een reëel plan is om twee scholen uiteindelijk samen te voegen in één gebouw.” De ouders zijn bereid om actie te voeren. Suzanne en Monique: “We gaan wel van ons laten horen. Nogmaals; velen zijn er niet op tegen om samen met De Regenboog in één schoolgebouw te moeten. Onze oplossing? De Regenboog is welkom om naar onze locatie te komen. Maar wethouder Kees Vortman was duidelijk. Hij wil per se een school in het centrum van Breugel. Want dan pas bruist dat centrum. Wij willen dat niet. En dat zullen we ook duidelijk maken.” 28 november zal vast een druk bezette commissie burgerzaken worden. De taken worden inmiddels verdeeld wie inspreekt en wie de spandoeken maakt. En meer acties zijn te verwachten. Kijk ook op www.bruisenzonderverhuizen.nl Reactie wethouder Kees Vortman: Ik snap de gevoelens van de ouders. De locatie van de Krommen Hoek is fantastisch. Maar ik zie ook het belang van Breugel als kleine kern. Een kern waar de afgelopen decennia veel voorzieningen zijn vertrokken. Nu investeren geeft ons een kans om de komende 40 jaar de kern van Breugel bruisend te behouden. Maar dan moeten er geen voorzieningen verdwijnen. De schoolfunctie is nu aanwezig en die moet dus ook blijven. De komende jaren zal de vergrijzing echter verder toenemen en het aantal basisschoolleerlingen verder dalen. We verwachten dat er op termijn geen plaats is voor 3 schoollocaties in een kleine kern als Breugel. De ouders noemen in hun bezwaren de veilige bereikbaarheid van het centrum vanuit de Breeakker en dat is een terecht punt. Ook vragen ze aandacht voor de inrichting van de open ruimte en over hoe om te gaan de veiligheid op de speelplaats. Ik wil graag het gesprek met de ouders en Platoo vervolgen en deze punten oppakken. Ik kan me voorstellen dat het moment van verhuizen ook een bespreekpunt is. De bouwwerkzaamheden in de kern van Breugel zullen immers pas in 2022/2023 afgerond zijn.

Foto: Het speelplein is op de locatie van De Krommen Hoek één grote natuurspeeltuin. (foto: GetitonPicture.nl).

Advertentie


Reacties


Advertentie