Nieuws


Twee nieuwe evenementen en beiden zeer geslaagd

Nieuwe evenementen doen het goed in ons dorp. Bij de midwinteravond in De Boerderij waren zeker tweehonderd dorpsgenoten die kwamen genieten van de kerstsfeer, de glühwein, de muziek en het inluiden van de kerstvakantie. En ook SnowRadio kijkt terug op een geweldig mooi muziekevenement. Van eerste kerstdag tot en met oudjaarsmiddag verzorgde SnowRadio vanuit de kiosk een interessant programma met lokale artiesten. Waarbij de opbrengst van 3000 euro bestemd is voor Stichting Goud voor Oud.

Consternatie na de laatste mis in Sint Petrus’ Bandenkerk

Op tweede kerstdag was het dan zo ver. De laatste Eucharistieviering in de veelbesproken Sint Petrus’ Bandenkerk. En dan na de mis gebeurt er iets onverwachts. Een kerkganger denkt dat ze sleutels op de grond ziet liggen en raapt ze op. Maar het bleek geen bos sleutels te zijn. Het was een dode vleermuis. De vleermuis is aan de koster gegeven, die het beschermde diertje bewaakt of haar leven er van afhangt. De koster keek trouwens niet vreemd op van deze vondst: “Als ik in de kerk ben, zie ik zo vaak diertjes lopen, vliegen of ergens liggen. Van muizen tot vleermuizen. Ik wist het wel dat er nog vleermuizen aanwezig waren. Maar dat er nu- zo'n anderhalf uur na de laatste mis, want veel mensen bleven nog even 'hangen' – een dode vleermuis door een kerkganger gevonden wordt, is toch wel bijzonder. Ik leg de vleermuis in de vriezer. Als bewijs.” Een groepje kerkgangers hun ogen gaan twinkelen. Toch nog uitstel van de sloop van de kerk? Immers, zolang er vleermuizen in de kerk zijn, mag de sloop niet starten.

Jubileumjaar van De Boerderij sluit af met Kerstavond voor alle inwoners

Het einde van het jubileumjaar van De Boerderij nadert. En als laatste feestje van dit jubileum heeft de organisatie van Plein Public op zaterdag 23 december een Kerstavond georganiseerd. Alle inwoners van het dorp zijn welkom. Een mooi voorbeeld hoe je ook nu al Breugel kunt laten bruisen.

Een allerlaatste poging van DorpsVISIE en CDA om de Petrus’ Bandenkerk in Son te behoeden voor sloop is afgelopen nacht gestrand

Een allerlaatste poging van DorpsVISIE en CDA om te Petrus’ Bandenkerk in Son te behoeden voor sloop is afgelopen nacht gestrand. De meerderheid van de gemeenteraad toonde zich niet onder de indruk van het feit dat minstens één serieuze gegadigde, Hans Verhagen, zich heeft gemeld voor de aankoop van deze kerk uit begin jaren zestig. Het bod van Verhagen is pas twee weken geleden gedaan via de mail/WhatsApp aan zowel wethouder Kees Vortman (VVD) als aan burgemeester Hans Gaillard. Volgens de meerderheid van de gemeenteraad is de tussen de gemeente en de parochie gesloten koopovereenkomst voor de (grond onder) de kerk duidelijk. De parochie verkoopt de grond en laat voordat de feitelijk transactie plaatsvindt (eind februari) de kerk slopen. De gemeente is geen eigenaar van de kerk, de gemeente laat niets slopen, dus valt er bij de gemeente niets te halen, zo stelden Dorpsbelang, VVD en PvdA/GroenLinks. Frans Meulenbroeks, DorpsVISIE, toonde zich na afloop van de vergadering zwaar teleurgesteld: “Dit is een historische fout. Dit kunnen wij niet uitleggen. Aan niemand niet.” Zoals het er nu naar uitziet ziet zal de kerk na de laatste Heilige Mis op Tweede Kerstdag onttrokken worden aan de eredienst. Direct daarna kan er begonnen worden met het verwijderen van asbest in het gebouw waarna het pand gesloopt zal worden. Eind februari wordt de gemeente eigenaar van de grond onder de kerk. De bedoeling is dat deels op dit stuk grond woningen komen en deels zou er ruimte moeten worden gevonden voor een nieuw te bouwen dorpshuis, de zogeheten MFA. De Petrus’ Bandenkerk werd in 1960 gebouwd ter vervanging van de in 1958 afgebrande middeleeuwse kerk in Son. De kerk geniet een status van een monument uit de wederopbouwperiode, de periode na de Tweede Wereldoorlog waarin in rap tempo in Nederland volop gebouwd werd en projecten als overheidsgebouwen en ook kerken, werden verplicht om een deel van de bouwsom te stoppen in een culturele/kunstzinnige uiting. Bij de Petrus’ Bandenkerk pakte dit uit met een reusachtig gemetseld stenen mozaïek over de volle breedte van de voorgevel.

Paul Dekkers van de LEVgroep verlaat Son en Breugel

Paul Dekkers gaat de LEVgroep verlaten. Een kleine tien jaar is hij actief geweest in Son en Breugel en heeft hij bij behoorlijk wat activiteiten aan de wieg gestaan. Activiteiten die een succes bleken - Wmo woonbeurs, Roefeldag, SjorsSportief, Wandelfit en het huiskamerproject in Breugel - en tot vandaag nog steeds georganiseerd worden.” Paul Dekkers gaat een nieuwe uitdaging aan en wordt coördinator integraal gebiedsdienst in de gemeente Asten. Een functie waarbij vooral zijn kwaliteit ‘mensen met elkaar verbinden’ gevraagd zal worden. En dat zit bij hem wel goed.

Tom van den Nieuwenhuijzen onlangs afgestudeerd - aan universiteit van Nyenrode - op 'Duurzaamheid'.

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen is onlangs afgestudeerd aan de universiteit van Nyenrode op ‘Duurzaamheid’ en dan meer in het bijzonder op welke rol de Nederlandse overheid een rol kan spelen in het stimuleren van die duurzaamheid.

Advertentie


Meer nieuws


Kettingslot op de deur, spandoeken aan de muur. Het is tijd voor actie!

Je kunt nog zo'n mooi plan hebben voor een MFA (dorpshuis) in de kerk maar het is aan het Bisdom om schriftelijk te laten weten dat ze instemt met hergebruik van de kerk. ‘En zo'n ommezwaai zou een wonder zijn’, schreef Marleen Benschop op 1 mei vorig jaar in Forum. Een week later lag er die brief van het Bisdom: de Petrus’ Bandenkerk mag herbestemd worden. De nieuwe bisschop Gerard de Korte moest nog geïnstalleerd worden, maar zijn geest ging hem voor.

Weinig animo voor activiteiten tijdens openingsweekend Vestzak

Als het succes van het nieuwe Vestzak net zo groot gaat worden als de animo voor de activiteiten tijdens de Housewarming afgelopen weekend, dan voorspelt dat niet veel goeds. Bedroevend weinig mensen kwamen af op de poëzie brunch, de zaterdagmiddagvoorstelling, de workshop graffity, de workshop radio maken en de workshop kerststukjes haken en breien.

Steven Elders, nu al politicus in hart en nieren

Al op zijn dertiende werd Steven Elders lid van D66. Nu, vier jaar later, is hij de jongste op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Maar ook vanuit andere posities en functies timmert hij hard aan de weg. Wat wil deze ambitieuze 18-jarige bereiken en wat hoopt hij te gaan betekenen voor Son en Breugel als hij gekozen wordt?

Het heeft in ieder geval een enorm saamhorigheidsgevoel opgeleverd

Komende donderdag moet de gemeenteraad het hernieuwde plan van Breugel Bruist nog goedkeuren, maar de ouders van De Krommen Hoek hebben afgelopen week de champagneflessen al ontkurkt en gevierd dat hun acties geleid hebben tot wat nu in het raadsvoorstel staat; De Krommen Hoek mag op de huidige locatie blijven en De Regenboog krijgt een nieuwe school in het nieuwe bruisende Breugelse centrum.

Oproep dat gemeente en parochie in gesprek gaan

Er is niet voor niets een spreekwoord: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Son is langzamerhand in de situatie gekomen dat het liever doorzet dan op zijn schreden terugkeert. Parochie- en gemeentebestuur houden elkaar in een wurggreep en verwijten elkaar de prachtige wederopbouw-kerk Petrus’ Banden te willen slopen.

Arjen Brand van SonSport: "Wij zijn een familiesportschool. Gemoedelijk, gezellig en vooral laagdrempelig."

Voor de verkiezing ‘Ondernemer van het Jaar’ zijn de genomineerden bekend. Kanshebbers op de titel op Ekkersrijt zijn de familie Prijt van De Donjon, Wim Huijbregts van Human TotalCare en Pieter en Lydia Foolen van Foolen Audio & Light. In het centrum zijn geselecteerd: Wendy Bekkers en Olaf Pigmans van Wens Reclame, Martony Gevers van Feestcafé De Bongerd en Arjen Brand van SonSport Active Centre.

Advertentie